Govorilne ure v zimskem semestru 2017/2018

v Ljubljani ob ponedeljkih, od 12.45 – 13.30, v kabinetu 207

v Mariboru ob petkih, ob 12.00, v zbornici.

Po elektronski pošti se lahko dogovorimo tudi za kakšen drug termin.

 

Izpitni roki (in kolokviji) 2017/2018

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene eksegetske vaje.

Na posameznem razpisanem roku se lahko opravljajo vsi izpiti in manjkajoči pisni kolokviji. Ustni izpiti se začenjajo približno eno uro po razpisanem terminu. 

 

Ljubljana:

Kolokvija pri predmetu Eksegeza Evangelijev bosta

13. novembra in 8. januarja 2018

 

Izpit pri predmetu Eksegeza Evangelijev pa bo 6. 02. 2018.

 

Back to top