Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Govorilne ure v letnem semestru 2016/2017

v Ljubljani ob ponedeljkih, od 12.45 – 13.30, v kabinetu 207

v Mariboru ob sredah, ob 12.00, v zbornici.

Po elektronski pošti se lahko dogovorimo tudi za kakšen drug termin.

 

Izpitni roki 2016/2017

Pogoj za pristop k izpitu so opravljene eksegetske vaje.

Na posameznem razpisanem roku se lahko opravljajo vsi izpiti in manjkajoči pisni kolokviji. Ustni izpiti se začenjajo približno eno uro po razpisanem terminu. 

 

Ljubljana:

Torek, 13. 06. 2017:

Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 9:00)

Teologija Nove zaveze in judovstva (ob 14:00)

Ponedeljek, 19. 06. 2017:

Teologija Nove zaveze in judovstva (ob 9:00)

Biblična antropologija in biblična praksa v karitativnem delu (ob 9:00)

Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih (ob 9:00)

Petek, 23. 06. 2017:

Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Janezovega evangelija (ob 14:00)

Stara zaveza v Novi zavezi (ob 14:00)

Svet apokrifov in Kumran (ob 14:00)

Torek, 29. 08. 2017:

Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 9:00)

Teologija Nove zaveze in judovstva (ob 15:00)

Janezovi spisi (ob 16:00)

 

Maribor:

Ponedeljek, 12. 06. 2017:

Eksegeza Evangelijev (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 9:00)

Petek, 30. 06. 2017:

Eksegeza Evangelijev (pisni kolokvij ob 10:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 10:00)

Eksegeza Janezovega evangelija in pisem (ob 10:00)

Ponedeljek, 28. 08. 2017:

Eksegeza Evangelijev (pisni kolokvij ob 9:00)

Eksegeza Pavlovih in drugih pisem (pisni kolokvij ob 9:00)

Back to top