Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Moje kraljestvo ni od tega sveta.« Jn 18,36)

Kralj (hebr. mélek; gr. basileús) je eden izmed pogostih nazivov, s katerimi Izrael poimenuje Boga. Bog je kralj vse zemlje (Ps 47,8) in edini kralj Izraela, zato bo kraljeval na veke (2 Mz 15,18; Iz 52,7). Po sklenitvi zaveze postane Izrael božja lastnina in kraljevsko ljudstvo (2 Mz 19,5). To ime pomeni ljudstvu moč in varnost; z njim mu priznava dostojanstvo ter svojo popolno vdanost. Jezus pa je kralj, ki vse te kraljevske atribute živi v služenju, ker "Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge" (Mr 10,45). Nemoč in nizkost postaneta z njim kraljevsko dostojanstvo: "Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke" (Lk 1,52).

Saj se še spomnite, kako složno smo se Slovenci pred nekaj leti odzvali na pobudo Očistimo Slovenijo v enem dnevu? Tako zagnano smo zbirali odpadke, kot da bi nas poleg želje po čisti naravi gnal še nek globlji motiv. Kot da bi v velike črne vreče radi spravili tudi mentalne smeti, zastrupljene stike, nevarne utvare, hromečo apatijo … Morda poskusimo? Tako kot se trudimo zbirati in razvrščati navadne odpadke, bi se lahko lotili tudi čiščenja duhovne atmosfere. Zbiranje bi v tem kontekstu pomenilo spraviti čim več na svetlo, tudi tisto izpod enajstih preprog, omar in zidov, kjer tiči naša nepredelana, nereciklirana zgodovina.

Jesenske biblične duhovne vaje v Dom duhovnosti v Kančevce
od 7. do 9. oktobra 2016.
Tema: Klic v novo življenje

Kar pa zadeva čase in trenutke, bratje, ni treba, da bi vam pisali o tem." (1 Tes 5,1).

Sveto pismo ne pozna nekega nevtralnega abstraktnega časa. Čas je okolje, kjer se odvija odrešenjska zgodovina in ga vrednoti srečanje med Bogom in človekom. Stvarjenje sveta pomeni začetek časa (gr. chrónos), Kristusov vstop v zgodovino njegov prelomni trenutek (gr. kairós), njegov drugi prihod pa dokončno razkritje (gr. parusía).

Back to top