Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Najmočnejša človekova skušnjava je v tem, da bi dela svojih rok, svoj napor in uspeh, svoje zanje in svoje delo imel za kruh, ki daje življenje. Hudi duh nagovarja človeka končno vedno na enak način: želi zbegati in prepričati, da je sam, da se ne more na nikogar popolnoma zanesti. V prvi Jezusovi skušnjavi je zato na preizkušnji temeljno vprašanje vere: na koga stavim v življenju, komu res zaupam, iz česa živim, kaj napolnjuje moje življenje?

»On vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.« (Lk 3,16)

Nadaljuje se skrivnost učlovečenja božične noči: Božji Sin se potaplja v Jordan - vse do dna človeške eksistence. Jordan predstavlja človekovo temeljno potrebo in hrepenenje po vodi, po čistoči, po očiščenju – po življenju. Od voda vesoljnega potopa, preko vode Rdečega morja in vode Jordana, do preroškega videnja žive vode, ki bo privrela izpod tempeljskega praga (Ezk 47,1sl.), hrepeni človek po odločilnem oživljajočem Božjem posegu v njegovo življenje. Pričakuje razlitja Gospodovega Duha, ki bi očistil njegovo srce in mišljenje: »Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.

»Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. (Jn 6,51)

Kruh (gr. ártos) predstavlja osnovno človekovo življenjsko potrebo. Komur primanjkuje kruha, primanjkuje vsega. Kdor daje kruh, daje življenje. Izvoljeno ljudstvo je zato v odnos do kruha oblikovalo svoj odnos do njegovega Darovalca - do Boga. Čudež mane v puščavi je bil najprej preizkušnja vere in zaupanja v Boga kot izvor življenja.

»Skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del« (Lk 10,41sl.)

Preveč poenostavljeno bi bilo videti v zgodbi o Marti in Mariji Jezusovo povzdigovanje duhovnega nad materialnim, njegovo večjo naklonjenost duhovnim kot aktivnim ljudem. Jezus se ni izrekel za primat kontemplacije nad akcijo. Človek ni sestavljen iz dveh polovic, ampak je neločljivo prepletena celota, je nerazložljivi dar – telesa in duha. Marta in Marija sta sestri. Obe opravljata eno nalogo, sprejemati Gosta.

Back to top