Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»On vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem.« (Lk 3,16)

Nadaljuje se skrivnost učlovečenja božične noči: Božji Sin se potaplja v Jordan - vse do dna človeške eksistence. Jordan predstavlja človekovo temeljno potrebo in hrepenenje po vodi, po čistoči, po očiščenju – po življenju. Od voda vesoljnega potopa, preko vode Rdečega morja in vode Jordana, do preroškega videnja žive vode, ki bo privrela izpod tempeljskega praga (Ezk 47,1sl.), hrepeni človek po odločilnem oživljajočem Božjem posegu v njegovo življenje. Pričakuje razlitja Gospodovega Duha, ki bi očistil njegovo srce in mišljenje: »Pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. Vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim.

»Skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del« (Lk 10,41sl.)

Preveč poenostavljeno bi bilo videti v zgodbi o Marti in Mariji Jezusovo povzdigovanje duhovnega nad materialnim, njegovo večjo naklonjenost duhovnim kot aktivnim ljudem. Jezus se ni izrekel za primat kontemplacije nad akcijo. Človek ni sestavljen iz dveh polovic, ampak je neločljivo prepletena celota, je nerazložljivi dar – telesa in duha. Marta in Marija sta sestri. Obe opravljata eno nalogo, sprejemati Gosta.

»Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« (Lk 5,4).

Prepoznati klic, ki prihaja od zgoraj in mu slediti v odločitvah življenja spada k temeljnim principom vere. Z Abrahamovim klicem se je začela zgodovina odrešenja – potovanje v obljubljeno deželo, z Jezusovim klicem pa pot učencev in Cerkve, ki vodi v smer novega neba in nove zemlje (Raz 21,1). Brez Klica ni odnosa in ne skupnosti, brez skupnosti pa ni oznanjevanja evangelija.

Back to top