Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del« (Lk 10,41sl.)

Preveč poenostavljeno bi bilo videti v zgodbi o Marti in Mariji Jezusovo povzdigovanje duhovnega nad materialnim, njegovo večjo naklonjenost duhovnim kot aktivnim ljudem. Jezus se ni izrekel za primat kontemplacije nad akcijo. Človek ni sestavljen iz dveh polovic, ampak je neločljivo prepletena celota, je nerazložljivi dar – telesa in duha. Marta in Marija sta sestri. Obe opravljata eno nalogo, sprejemati Gosta.

»Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« (Lk 5,4).

Prepoznati klic, ki prihaja od zgoraj in mu slediti v odločitvah življenja spada k temeljnim principom vere. Z Abrahamovim klicem se je začela zgodovina odrešenja – potovanje v obljubljeno deželo, z Jezusovim klicem pa pot učencev in Cerkve, ki vodi v smer novega neba in nove zemlje (Raz 21,1). Brez Klica ni odnosa in ne skupnosti, brez skupnosti pa ni oznanjevanja evangelija.

»Moje kraljestvo ni od tega sveta.« Jn 18,36)

Kralj (hebr. mélek; gr. basileús) je eden izmed pogostih nazivov, s katerimi Izrael poimenuje Boga. Bog je kralj vse zemlje (Ps 47,8) in edini kralj Izraela, zato bo kraljeval na veke (2 Mz 15,18; Iz 52,7). Po sklenitvi zaveze postane Izrael božja lastnina in kraljevsko ljudstvo (2 Mz 19,5). To ime pomeni ljudstvu moč in varnost; z njim mu priznava dostojanstvo ter svojo popolno vdanost. Jezus pa je kralj, ki vse te kraljevske atribute živi v služenju, ker "Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge" (Mr 10,45). Nemoč in nizkost postaneta z njim kraljevsko dostojanstvo: "Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke" (Lk 1,52).

Back to top