Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?« (Mr 4,41).

Temeljno vprašanje vere je, kdo je zame Bog, kod je zame Jezus Kristus? Zgolj teološko-teoretičen odgovor je premalo, ker se ne dotika srca in telesa, ker ne more zaznamovati vsakodnevnih korakov, ker ne vodi do Osebe, ki izpolnjuje človekovo hrepenenj. Jezusov učenec zato ne more zgolj z ustnicami odgovoriti na vprašanje: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Mr 8,29). To vprašanje terja dejanje – odločitev. Potrebno je stopiti z Njim v svojem vsakdanjem poklicu (Mr 1,17).

Back to top