Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Pod noč tistega dne, prvega v tednu,… je prišel Jezus,stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi!« (Jn 20,19)

Mir je prva beseda, s katero se vstali Jezus predstavi in nagovori svoje učence; je daleč več kot samo beseda, je oznanilo iz kraja onkraj smrti, je beseda, ki odpira obzorja življenja in večnosti, je moč, ki razveže vezi dvomov in strahu, ki so učence priklepale na greh in smrt. Beseda mir (hebr. šālôm) opisuje v Svetem pismu širok spekter hrepenenja razdvojene človeške narave po novi celovitosti, urejenosti, harmoniji, po zdravju, sreči in prihodnosti. Najprej gre za hrepenenje po zvestobi, ki človeku sploh omogoča življenje in razvoj. Človek jo išče v odnosu do sočloveka in do Boga, utemelji in dopolni pa jo šele v spoznanju Božje zvestobe do njega: »Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa?

Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?« (Mr 4,41).

Temeljno vprašanje vere je, kdo je zame Bog, kod je zame Jezus Kristus? Zgolj teološko-teoretičen odgovor je premalo, ker se ne dotika srca in telesa, ker ne more zaznamovati vsakodnevnih korakov, ker ne vodi do Osebe, ki izpolnjuje človekovo hrepenenj. Jezusov učenec zato ne more zgolj z ustnicami odgovoriti na vprašanje: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Mr 8,29). To vprašanje terja dejanje – odločitev. Potrebno je stopiti z Njim v svojem vsakdanjem poklicu (Mr 1,17).

»Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj.« (Lk 15,18).

Prilika o usmiljenem očetu je evangelij evangelija. Razkriva najglobljo resnico o Bogu in o človekovi poti k njemu. To je pot rasti in zorenja - pot spreobrnjenja. Ta pot vodi preko upora, ločitve, zanosa imetja in neodvisnosti, do izkustva praznine in odkritja lastne podobe. A se pri njen ne zaustavi. Spoznanje samega sebe je slaba polovica poti spreobrnjenja.

Back to top