Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Vzravnajte se in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje.« (Lk 21,28).

Evangelij ni uspavalo, temveč stalni poziv k odgovornemu življenju. Ob vsakem koncu dneva ali tedna ali leta lahko človek preverja pripravljenost na svoj zadnji zemeljski dan, ki bo hkrati dan Gospodovega prihod (gr. parousía). Pričakovanje Božjega prihoda lahko prebuja strah, ker pomeni sodbo ali dokončno razkrinkanje vsega dvoumnega in nepoštenega (prim. Am 5,18), hkrati pa je lahko vir veselja, ker pomeni Božji odrešenjski poseg v zgodovino, ko bo vse ustvarjeno doseglo svoj cilj: »Glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo, prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca« (Iz 65,17).

Na veliki teden se je približala ura dopolnitve Božjega načrta in zgodovine. Brez velikega tedna in velike noči bi bil Jezus eden izmed mnogih duhovnih prenoviteljev in bi bilo krščanstvo eno izmed terapij za aktivno preživljanje prostega časa. Izraz izročen oziroma izdan (gr. paradídomi: predam, izročim, prepustim, dopustim; izdam) razkriva skrivnostno delovanje Božjega odrešenjskega načrta, ki ga tudi človekov greh ne zaustavi. Besedna oblika teološke trpnik razkriva nerazumljivo Božjo zavezanost človeku, ko mu sam v svoji odrešujoči ljubezni izroča svojega ljubljenega Sina - v roke grešnikom -, »da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16).

»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane« (Lk 12,35)

Opasana ledja predstavljajo osnovno delovno držo delavca, popotnika in vojaka. Opasan človek je opremljen samo z najnujnejšim. Njegova moč je v zaupanju. Vse svoje moči ohranja v pričakovanju prihajajoče naloge. To je velikonočna drža, drža osvobojenih: "Imejte ledja prepasana, sandale na nogah in palico v roki; jejte naglo!

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: 'Božji Maziljenec'. (Lk 9,20)

Gre za eno najpomembnejših vprašanj v evangeliju: Kaj pomeni Bog za tvoje osebno življenje? Kako zaznamuje tvoje vsakdanje delo, tvoj odnos do bližnjega, tvoje upanje, tvoje želje? Si pripravljen slediti besedam in zgledu njegovega Sina? Ali njegov evangelij mehča tvoje srce, oblikuje besede, prečiščuje odločitve? Jezus ni ne Krstnik ne Elije ne kdo izmed starodavnih prerokov (Lk 9,19) ne neko božanstvo nad zvezdami ne nek mit iz preteklosti.

Back to top