Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane« (Lk 12,35)

Opasana ledja predstavljajo osnovno delovno držo delavca, popotnika in vojaka. Opasan človek je opremljen samo z najnujnejšim. Njegova moč je v zaupanju. Vse svoje moči ohranja v pričakovanju prihajajoče naloge. To je velikonočna drža, drža osvobojenih: "Imejte ledja prepasana, sandale na nogah in palico v roki; jejte naglo!

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: 'Božji Maziljenec'. (Lk 9,20)

Gre za eno najpomembnejših vprašanj v evangeliju: Kaj pomeni Bog za tvoje osebno življenje? Kako zaznamuje tvoje vsakdanje delo, tvoj odnos do bližnjega, tvoje upanje, tvoje želje? Si pripravljen slediti besedam in zgledu njegovega Sina? Ali njegov evangelij mehča tvoje srce, oblikuje besede, prečiščuje odločitve? Jezus ni ne Krstnik ne Elije ne kdo izmed starodavnih prerokov (Lk 9,19) ne neko božanstvo nad zvezdami ne nek mit iz preteklosti.

Na veliki teden se je približala ura dopolnitve Božjega načrta in zgodovine. Brez velikega tedna in velike noči bi bil Jezus eden izmed mnogih duhovnih prenoviteljev in bi bilo krščanstvo eno izmed terapij za aktivno preživljanje prostega časa. Izraz izročen oziroma izdan (gr. paradídomi: predam, izročim, prepustim, dopustim; izdam) razkriva skrivnostno delovanje Božjega odrešenjskega načrta, ki ga tudi človekov greh ne zaustavi. Besedna oblika teološke trpnik razkriva nerazumljivo Božjo zavezanost človeku, ko mu sam v svoji odrešujoči ljubezni izroča svojega ljubljenega Sina - v roke grešnikom -, »da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16).

Pod noč tistega dne, prvega v tednu,… je prišel Jezus,stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi!« (Jn 20,19)

Mir je prva beseda, s katero se vstali Jezus predstavi in nagovori svoje učence; je daleč več kot samo beseda, je oznanilo iz kraja onkraj smrti, je beseda, ki odpira obzorja življenja in večnosti, je moč, ki razveže vezi dvomov in strahu, ki so učence priklepale na greh in smrt. Beseda mir (hebr. šālôm) opisuje v Svetem pismu širok spekter hrepenenja razdvojene človeške narave po novi celovitosti, urejenosti, harmoniji, po zdravju, sreči in prihodnosti. Najprej gre za hrepenenje po zvestobi, ki človeku sploh omogoča življenje in razvoj. Človek jo išče v odnosu do sočloveka in do Boga, utemelji in dopolni pa jo šele v spoznanju Božje zvestobe do njega: »Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa?

Back to top