Študijski predmeti

PRVA IN DRUGA STOPNJA
 
TRETJA STOPNJA
Koncept zgodovine, kraljestva, pravičnosti, opravičenja in odrešenja v Stari in Novi zavezi
 
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Duhovnost v Svetem pismu in cerkvenih očetih

Pod vodstvom prof. Maksimilijana Matjaža, v organizaciji Komisariata za Sveto deželo od 8. do 17. julija 2012.

Biblično-zgodovinska romanje k sedmim Cerkvam iz Razodetja apostola Janeza

od 28. avgusta do 6. septembra 2008

Back to top