• Poklicani in poslani

  »Poklical je k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in dva« (Mr 6,7).
 • Ob poti v Jerihi

  »Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimej, Timejev sin, sedèl ob poti« (Mr 10,46).
 • Gospodov prihod

  »Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite svoje glave, kajti vaše odrešenje se približuje« (Lk 21,27-28).
 • Mir vam bodi

  Pod noč tistega dne, prvega v tednu,… je prišel Jezus,stopil mednje in jim rekel: Mir vam bodi!« (Jn 20,19)
 • Hoditi za Njim

  »Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasijala svetloba« (Mt 4,16; prim. Iz 9,1).
 • Beseda

  »In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno slavo« (Jn 1,14).
 • Ljubezen je samo ena

  »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem« (Mt 22,37).
 • Kaj ali kdo je moj temelj?

  »Če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu in materi pa ženi, otrokom, bratom in sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec« (Lk 14,26).

Eksegeza Svetega pisma

Eksegeza Svetega pisma

20-07-2015 Eksegeza Svetega pisma Maksimilijan Matjaž

Biblična eksegeza je veda, ki z različnimi metodami in pristopi raziskuje Sveto pismo. Ker se zavedamo, da "nobena znanstvena metoda za preučevanje Svetega pisma ne more izvleči vsega bogastva bibličnega besedila", ker namreč "nujno pušča v senci številne vidike spisov, ki jih proučuje" (Papeška biblična komisija, Interpretacija Svetega pisma v Cerkvi, CD 87, Ljubljana 2000, str. 33.), iščemo vedno nove načine raziskovanja in interpretacije. Prvi namen vseh eksegetskih metod in tehnik je omogočiti bralcu natančno in čimbolj celostno branje besedil, ki...

Biblični študij

Študijski predmeti:

Eksegeza evangelijev in Apostolskih
Eksegeza Pavlovih in drugih pisem
Teologija Nove zaveze in judovstva

Izbirni predmeti:

Eksegeza Janezovega evangelija in pisem
Stara zaveza v Novi zavezi
Biblična antropologija in družina v Svetem pismu
Svet apokrifov in Kumran
Pojem pravičnosti in odrešenja v Svetem pismu

Teološka fakulteta

Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli želi Teološka fakulteta usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, morale in vzgoje, življenja in upanja.

logoTEOF100UL200

Članki

The Kingdom in Matthew, Matthew Allen

24-07-2015 Članki Maksimilijan Matjaž

Introduction The concept of the kingdom looms large on the pages of Scripture. Herman Ridderbos thought it so important that he declared: “The whole of the preaching of Jesus Christ and...

Duhovna misel

Marta in Marija

27-07-2015 Maksimilijan Matjaž

Marta in Marija

»Skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del« (Lk 10,41sl.). Preveč...

Biblične teme

Lectio divina = Lectio continua

28-07-2015 Biblične teme Maksimilijan Matjaž

Lectio divina = Lectio continua

Metoda lectio divina zaobjema branje Svetega pisma, katerega spremlja molitev, preko katere se uresničuje notranji pogovor. To pomeni, da se preko branja posluša Boga, ki govori, in se mu v molitvi...

Duhovne vaje

Usmiljen in milostljiv je Gospod, Kančevci 2015

15-07-2015 Duhovne vaje Maksimilijan Matjaž

Usmiljen in milostljiv je Gospod, Kančevci 2015

Usmiljen in milostljiv je Gospod Vabim vas na jesensko biblično srečanje v Dom duhovnosti v Kančevce, ki bo potekalo od 9. do 11. oktobra 2015. Prisluhnili bom Gospodu, ki oznanja »leto, ki je ljubo...

Biblična romanja

Biblično romanje z apostolom Pavlom po V…

15-07-2015 Biblična romanja Maksimilijan Matjaž

Biblično romanje z apostolom Pavlom po Vii Egnatii od Ohrida preko Soluna do Filipov (2015)

Biblično romanje z apostolom Pavlom po Vii Egnatii od Ohrida preko Soluna do Filipov (2015) Od 7. do 15. aprila 2015 Vodita msgr. Marjan Turnšek in prof. Maksimilijan Matjaž, v  organizaciji Komisariata...